ZBAVTE SA BOLESTI KRKU,

KRČNEJ CHRBTICE, ŠIJE A HLAVY

Bolesť chrbta v krčnej oblasti

Neustále sedíme v predklone a pozeráme do počítača, alebo telefónu. To spôsobuje, že  máme zaoblený chrbát  a hlava sa nám dostáva pri takejto polohe dopredu. Táto pre človeka neprirodzená poloha spôsobuje nestabilitu v krčnej chrbtici, ktorá môže spôsobiť podráždenie nervov krku, čo často zapríčiní bolesti hlavy, šije a krku, prípadne migrény alebo tinnitus (pískanie v ušiach).

Pri bežnej rehabilitácii dochádza iba k dočasnému tlmeniu bolestí, Pri našej revolučnej  neinvazívnej metóde primárne odstraňujeme pôvod bolestí posilňovaním vnútorných svalov chrbtice.

Bolesť chrbta v krčnej oblasti
Zistite viac ako vám v SpineCenter pomôžeme pomocou Tréningovej terapie ICE zbaviť sa bolesti krku, šije a hlavy.

S AKÝM PROBLÉMOM VÁM MôŽEME POMôCŤ ?

Bolesť hlavy z krčnej chrbtice
MIGRÉNA A BOLESŤ HLAVY
Bolesť krčnej chrbtice
BOLESŤ KRČNEJ CHRBTICE
Bolesť ramena
BOLESŤ RAMENA A RUKY
Tinnitus - pískanie v ušiach
PÍSAKNIE V UŠIACH

Zavolajte nám a povedzte o svojom probléme viac

+421 908 023 781

Uľavte si od bolestí bez liekov a bez operácie

Pri tejto inovatívnej metóde tréningovej terapie fyzioterapeut 9 týždňov vedie pacienta a adaptívne mu upravuje tréningovú terapiu na prístroji SPEX SPINE ICE. Taktiež počas procesu terapie vykonáva kontrolné merania sily chrbtice, ktoré pacientovi ukazujú progres kondície jeho vnútorných svalov. Toto  meranie umožňuje porovnanie výsledkov pacientov so skupinami zdravých rovesníkov. Toto vysoko vyvinuté meranie nám umožňuje porovnanie výsledkov pacientov so skupinami zdravých rovesníkov. Z výsledkov analýzy počiatočného stavu dokážeme zvýšiť efektivitu liečby. Výsledky testu sily chrbtice sú konfrontované s databázou via ako 20 tisíc pacientova a počítač prostredníctvom analýzy nastaví vhodnú záťaž a rozsah, a tým dokáže zvýšiť efektivitu liečby. Po absolvovaní základnej terapie fyzioterapeut dohliada na proces udržiavania kondície týchto svalov v mesačných intervaloch. Vysokú účinnosť tréningovej terapie  potvrdzujú výskumy v Európe a USA, ale najmä odborná vedecká štúdia, ktorú vypracoval DR. Florian Maria ALFEN. 

Tréningpvá terapia Dr.Alfena

Vnútorné svaly hrajú v stabilite chrbtice kľúčovú úlohu, no nie je možné, aby sme ich posilňovali silou vôle ako napríklad biceps. Povrchové svaly vieme cvičiť ľahko, stačia nám na to aj cviky, ktoré vieme robiť doma či v telocvični. Pre precvičenie hĺbkového svalstva ho musíme najskôr izolovať. Pri tréningovej terapii Dr. Alfena sa fixáciou drobné vnútorné svaly odizolujú od vonkajších svalov, aby sme ich nepoužívali a tak je možné ich precvičiť a spevniť ich. Keď sú tieto svaly dostatočne pevné, znižuje sa tlak na platničky, vďaka čomu sa môžu vysunuté platničky znovu vstrebať a vyschnúť. Rovnako to platí aj pri drobných degeneratívnych zmenách stavcov, ktoré sa o seba obtierajú pre nedostatočnú pevnosť svalov a tak vzniká bolesť krku. Terapia je teda vhodná pre všetky druhy problémov so svalmi a bolesťami chrbta. Táto terapia rovnako pomáha aj pacientom, ktorí sú po operácii a majú v chrbtici kovové skrutky.

Pozrite si video kde Dr. Alfen podrobne vysvetľuje princíp jeho terapie.

SPEX SPINE ICE

(Intensive Cervical Extension machine) je prístroj, určený na špeciálny izolovaný tréning vnútorných svalov krčnej časti chrbta. Vďaka špeciálnym fixačným prvkom (pevný pásový popruh, štvorbodové celotelové popruhy a fixátor ramien), ktoré umožňujú individuálne biomechanické prispôsobenie (teda odstavenie funkčnosti vonkajších svalov krku a ramien), je možné dosiahnuť izolované posilnenie vnútorných svalov chrbtice. Cvičenie zahŕňa aktívny predno – zadný pohyb v krčňej časti chrbtice proti mechanickému odporu, ktorý kladie prístroj a ktorý je špecifický pre každého pacienta a pre každú fázu tréningovej terapie. Výsledkom tohto terapeutického cvičenia je, že izolovaná únava cieľových svalov vedie k stimulu a tým k zvyšovaniu kondície vnútornej vrstvy svalov chrbtice. 

Pre udržanie všetkých svalov v kondícii je potrebné pravidelné cvičenie. Pri hlbokých svaloch chrbtice je to však úplne inak. Tieto svaly za bežných okolností nepotrebujú žiadny tréning. Avšak tým že väčšinu času sedíme, čo je hlavný problém, a chrbticu zaťažujeme jednostranne, toto svalstvo postupne chradne. Po istej dobe svaly zoslabnú a tam začína bolesť a spúšťajú sa zmeny na chrbtici. Tréningová terapia vycvičí chrbticu počas osemnástich cvičení v intervale dve cvičenia do týždňa, a potom už stačí jediné cvičenie raz mesačne.

ICE izolovaný tréning krčnejčasti chrbta

Fixačné prvky ICE prístroja

A – Hlavová opierka, prostredníctvom ktorej kladie stroj mechanický, kontrolovaný odpor.

B – Fixátor ramien

C – Štvorbodový popruh

D – Pevný pásový popruh

Vďaka špeciálnym fixačným prvkom (pevný pásový popruh, štvorbodové celotelové popruhy a fixátor ramien), ktoré umožňujú individuálne biomechanické prispôsobenie (teda odstavíme funkčnosť vonkajších krčných svalov), je možné dosiahnuť izolované posilnenie vnútorných svalov chrbtice

Pozrite si video, v ktorom vám Dr. Alfen vysvetlí princíp posilňovania vnútorných svalov.

Ako funguje táto revolučná terapia?

Prehrať video
zdroj: TV JOJ

Dôvody nestability krčnej chrbtice a bolestí krku

sadfsadf
Nedostatok pohybu
sdfasdf
Zlá poloha pri spaní
kjhlkgh
Nesprávne sedenie
sfda
Práca s telefónom
Dysbalancia chrbtice
Vrodené predispozície
fsadfsadf
Preťaženie pri práci

Krčná chrbtica ja najpohyblivejšou časťou celej chrbtice, nadväzuje na jej najmenej pohyblivú časť – hrudnú chrbticu a nesie váhu hlavy. Preto je pri zlom pohybe, ale najmä pri dnešnom sedavom životnom štýle veľmi často preťažovaná. Nakoľko pre ľudské telo je prirodzená vzpriamená poloha a pohyb. Predovšetkým pri sedavom zamestnaní (pri ktorom navyše sedíme nesprávne) je chrbát zaoblený a hlava sa dostáva dopredu. Takže pri takejto polohe chrbtice dochádza k nestabilite v krčnej chrbtici, ktorá môže spôsobiť podráždenie nervov krku, čo často zapríčiní bolesť krku, hlavy, šije a prípadne migrény alebo tinnitus (pískanie v ušiach).

Uvedené krčné nervy (odborne nazývané cervikálne) vystupujú z miechy v prvých siedmich stavcoch od lebky. Tieto krčné stavce ako aj ostatné stavce chrbtice sú pospájané väzmi a svalmi, ktoré zabezpečujú jej stabilitu. Medzistavcové platničky sa starajú o tlmenie nárazov medzi stavcami pri pohybe tela. Všetky spomenuté prvky krčnej chrbtice môžu mať vplyv na bolesti krku, šije, hlavy, ale aj vzdialenejších oblastí ako je rameno a ruka.

Väčšinu týchto problémov je možné vyriešiť posilnením správnych svalov chrbtice. Pri tréningovej terapii Dr. Alfena sa fixáciou drobné vnútorné svaly odizolujú od vonkajších, aby sme ich nepoužívali a tak je možné ich precvičiť a spevniť ich. Keď sú tieto svaly dostatočne pevné, znižuje sa tlak na platničky, vďaka čomu sa môžu vysunuté platničky znovu vstrebať a vyschnúť. Terapia je teda vhodná pre všetky druhy problémov so svalmi a bolesťami chrbta. Táto terapia rovnako pomáha aj pacientom, ktorí sú po operácii a majú v chrbtici kovové skrutky

Vyskúšajte si uľaviť od bolesti krku bez liekov, obstrekov, alebo operácie

Ak už nastanú takéto problémy, ľudia často siahajú po tabletkách proti bolesti chrbta alebo obstrekoch. Veľa prípadov chronickej bolesti krku v krčnej oblasti plynúcich z poškodených medzistavcových platničiek končí operáciou, ktorá však nemusí vyriešiť bolesť natrvalo. Až v 85% však operácia nie je nevyhnutná, ak sa správne a včas použije tréningová terapia. A tým operácii, obstrekom ale najmä bolesti chrbta v krčnej oblasti môžete predchádzať. Stačí cielene posilniť vnútorné svalstvo, ktoré drží krčnú chrbticu v správnej pozícii.

Často kladené otázky

ČO VÁS NAJVIAC ZAUJÍMA

Vykonávajú sa vo všeobecnosti operácie chrbta príliš často?

Áno, preto sa terapiou medicínskeho tréningu vždy snažíme vyhnúť operácii. Zo 100 pacientov, ktorí k nám prichádzajú z chirurgickej indikácie, nakoniec operujeme v priemere 8 pacientov. Celkovo by indikácia k operácii mala byť veľmi úzka a mala by sa zvažovať až ako posledná možnosť.

Nie je tréningová terapia iba kondičný tréning?

Nie, stroje na terapiu používané v medicínskej posilňovacej terapii sú špeciálne navrhnuté stroje na liečbu krčnej chrbtice a driekovej chrbtice, ktoré je možné použiť aj na vykonávanie testov a meraní sily a pohyblivosti chrbtových svalov. Terapiu týmito prístrojmi vykonávajú špeciálne vyškolení lekári a terapeuti. Rozsiahle vedecké údaje dokazujú výrazne väčšiu účinnosť tejto terapie v porovnaní s konvenčnými konzervatívnymi terapiami ako je fyzioterapia, masáže, elektroliečba atď.

Nevybuduje strojový tréning iba svalovú hmotu? Nebola by vhodnejšia fyzioterapia? na medzistavcovej platničke?

Nie, fyzioterapia, masáže, ale aj tréning s náradím ovplyvňujú najmä povrchové svaly. Stroje SpineX ovplyvňujú svaly, ktoré sa nedajú aktivovať bežným cvičením.

Aký je ozsah účinnosti tréningovej terapie Dr. Alfen?

- Výhrezy medzistavcových platničiek
- Degeneratívne zmeny chrbtice (Napr.: Osteochondróza, Artróza a iné)
- Spinálna stenóza (zúženie chrbticivého kanálu)
- Oslabený postoj a nedostatky v držaní tela (Skolióza)
- Osteoporóza (riednutie kostí)
- Spondylolistéza (posun stavcov)
- Svalová nerovnováha, blokády
- Bolesť hlavy a Migréna
- Tinnitus (šum v ušiach)
- Fibromyalgie (ochorenie svalov)
- Distrozia (podvrtnutie krčnej chrbtice)
- Pooperačné stavy
- A iné nešpecifikované bolesti chrbta

Môže sa stať že mi cvičenie na strojoch uškodí?

Nie, cvičenie na strojoch SpineX je úplne bezpečné. Tréningová terapia je fyzioterapeutmi pre vás nastavená podľa vášho zdravotného stavu s ohľadom na maximálnu bezpečnosť. Vždy cvičíte pod dohľadom fyzioterapeutov.