Liečba bolesti krčnej a driekovej chrbtice

Pri tejto revolučnej  neinvazívnej metóde, vás bude fyzioterapeut sprevádzať 9 týždňov tréningovou terapiou na prístrojoch Spex SPINE. Táto terapia nielen, že vám pomôže zbaviť sa bolesti chrbta, ale predovšetkým odstráni príčinu jej vzniku. Pomôžeme vám vrátiť sa k bežným činnostiam bez bolesti chrbta a to bez použitia liekov či operácie.

Terapia krčnej chrbtice

(Intensive Cervicel Extensor)

Pomocou prístroja SpexSPINE ICE  posilňujeme vnútorné svaly krčnej chrbtice. Vďaka fixácii hornej časti tela (hrudník, ramenný pás, panvový pás) vzniká špeciálny izolovaný tréningový efekt na vnútornú vrstvu  svalov krku.

Terapia driekovej chrbtice

(Intensive Lumbar Extensor)

Prístroj SpexSPINE ILE je určený na špeciálny a izolovaný tréning svalov dolnej časti chrbta. Fixačné prvky a ďalšie ergonomické špecifiká nám umožňujú  dosiahnuť izolované posilnenie hlbokého svalstva spodnej časti chrbta.

Liečba bolesti krčnej a driekovej chrbtice

Zbav sa bolesti chrbta
Dr. med. Florian Alfen je popredný endoskopický operatér metódy TES, ortopéd, športový lekár a chiropraktik.

Dr. Florian Maria Alfen

Už viac ako 20 rokov pracuje Dr. Florian Alfen so svojim tímom lekárov, športových vedcov, fyzioterapeutov a manuálnych terapeutov na jednom cieli: eliminovať bolesti chrbta cielene, efektívne a natrvalo a to bez operácie.

Vo svojej dlhoročnej praxi sa venuje práve liečbe bolesti chrbtice. Celá cesta liečenia bolesti chrbtice začala, keď mal on sám problém s platničkou na krčnej chrbtici. Toho času začal navštevovať obdobné cvičenie na strojoch ale až v ďalekej Amerike pod názvom SPINE-EX. Za 2 mesiace mal problém vyriešený a mohol pokračovať v práci. Zaujalo ho to a tak stroje doniesol do Nemecka kde so svojim výskumným tímom pracujú na neustálom zlepšovaní stavov svojich pacientov. Stroje MTT Dr.Alfena zohrávajú momentálne veľmi dôležitú úlohu aj ako časť rehabilitácie pilotov F1, komerčných pilotov a astronautov.

Liečba bolesti chrbta podľa konceptu Dr. Alfen.

Terapia krčnej chrbtice

Vnútorné svaly hrajú v stabilite chrbtice kľúčovú úlohu, no nie je možné, aby sme ich posilňovali silou vôle ako napríklad biceps. Povrchové svaly vieme cvičiť ľahko, stačia nám na to aj cviky, ktoré vieme robiť doma či v telocvični. Pre precvičenie hĺbkového svalstva ho musíme najskôr izolovať. Pri tréningovej terapii Dr. Alfena sa fixáciou drobné vnútorné svaly odizolujú od vonkajších svalov, aby sme ich nepoužívali a tak je možné ich precvičiť a spevniť ich. Keď sú tieto svaly dostatočne pevné, znižuje sa tlak na platničky, vďaka čomu sa môžu vysunuté platničky znovu vstrebať a vyschnúť. Rovnako to platí aj pri drobných degeneratívnych zmenách stavcov, ktoré sa o seba obtierajú pre nedostatočnú pevnosť svalov a tak vzniká bolesť krku. Terapia je teda vhodná pre všetky druhy problémov so svalmi a bolesťami chrbta. Táto terapia rovnako pomáha aj pacientom, ktorí sú po operácii a majú v chrbtici kovové skrutky.
Pozrite si video kde Dr. Alfen podrobne vysvetľuje princíp jeho terapie.

Intensive Cervical Extension machine je prístroj, určený na špeciálny izolovaný tréning vnútorných svalov krčnej časti chrbta. Vďaka špeciálnym fixačným prvkom (pevný pásový popruh, štvorbodové celotelové popruhy a fixátor ramien), ktoré umožňujú individuálne biomechanické prispôsobenie (teda odstavenie funkčnosti vonkajších svalov krku a ramien), je možné dosiahnuť izolované posilnenie vnútorných svalov chrbtice. Cvičenie zahŕňa aktívny predno – zadný pohyb v krčnej časti chrbtice proti mechanickému odporu, ktorý kladie prístroj a ktorý je špecifický pre každého pacienta a pre každú fázu tréningovej terapie. Výsledkom tohto terapeutického cvičenia je, že izolovaná únava cieľových svalov vedie k stimulu a tým k zvyšovaniu kondície vnútornej vrstvy svalov chrbtice.

Pre udržanie všetkých svalov v kondícii je potrebné pravidelné cvičenie. Pri hlbokých svaloch chrbtice je to však úplne inak. Tieto svaly za bežných okolností nepotrebujú žiadny tréning. Avšak tým že väčšinu času sedíme, čo je hlavný problém, a chrbticu zaťažujeme jednostranne, toto svalstvo postupne chradne. Po istej dobe svaly zoslabnú a tam začína bolesť a spúšťajú sa zmeny na chrbtici. Tréningová terapia vycvičí chrbticu počas osemnástich cvičení v intervale dve cvičenia do týždňa, a potom už stačí jediné cvičenie raz mesačne.

Terapia driekovej chrbtice

Vnútorné svaly hrajú v stabilite chrbtice kľúčovú úlohu, no nie je možné, aby sme ich posilňovali silou vôle ako napríklad biceps. Povrchové svaly vieme cvičiť ľahko, stačia nám na to aj cviky, ktoré vieme robiť doma či v telocvični. Pre precvičenie hĺbkového svalstva ho musíme najskôr izolovať. Pri tréningovej terapii Dr. Alfena sa fixáciou drobné vnútorné svaly odizolujú od vonkajších svalov, aby sme ich nepoužívali a tak je možné ich precvičiť a spevniť ich. Keď sú tieto svaly dostatočne pevné, znižuje sa tlak na platničky, vďaka čomu sa môžu vysunuté platničky znovu vstrebať a vyschnúť. Rovnako to platí aj pri drobných degeneratívnych zmenách stavcov, ktoré sa o seba obtierajú pre nedostatočnú pevnosť svalov a tak vzniká bolesť. Terapia je teda vhodná pre všetky druhy problémov so svalmi a bolesťami chrbta. Táto terapia rovnako pomôže aj pacientom, ktorí sú po operácii a majú v chrbtici kovové skrutky.
Pozrite si video kde Dr. Alfen podrobne vysvetľuje princíp jeho terapie.
Intensive Lumbar Extension machine je prístroj, určený na špeciálny izolovaný tréning vnútorných svalov dolnej časti chrbta. Vďaka špeciálnym fixačným prvkom (pevný pásový popruh, fixátok kolien a fixátor chodidiel), ktoré umožňujú individuálne biomechanické prispôsobenie (teda odstavenie funkčnosti vonkajších svalov dolnej časti chrbta), je možné dosiahnuť izolované posilnenie vnútorných svalov chrbtice. Cvičenie zahŕňa aktívny predno – zadný pohyb v bedrovom kĺbe proti mechanickému odporu, ktorý kladie prístroj a ktorý je špecifický pre každého pacienta a pre každú fázu tréningovej terapie. Výsledkom tohto terapeutického cvičenia je, že izolovaná únava cieľových svalov vedie k stimulu a tým k zvyšovaniu kondície vnútornej vrstvy svalov chrbtice. 

Pre udržanie všetkých svalov v kondícii je potrebné pravidelné cvičenie. Pri hlbokých svaloch chrbtice je to však úplne inak. Tieto svaly za bežných okolností nepotrebujú žiadny tréning. Avšak tým že väčšinu času sedíme, čo je hlavný problém, a chrbticu zaťažujeme jednostranne, toto svalstvo postupne chradne. Po istej dobe svaly zoslabnú a tam začína bolesť a spúšťajú sa zmeny na chrbtici. Tréningová terapia vycvičí chrbticu počas osemnástich cvičení v intervale dve cvičenia do týždňa, a potom už stačí jediné cvičenie raz mesačne.

Od počiatočného vyšetrenia, cez tréningovú terapiu, až po konečnú analýzu svalovej funkcie.

Koncept liečby bolesti chrbta podľa Dr. Alfena

Vstupné vyšetrenie Dr.Alfen

Vstupné vyšetrenie

Osobný rozhovor o vašich fyzických ťažkostiach tvorí začiatok našej liečby

Osobná tréningová terapia Dr. Alfen

Osobná terapia

V terapeutickej jednotke sa o vás postarajú naši fyzioterapeuti.

Udržiavacia terapia Dr. Alfen

Udržiavacia terapia

Pre udržanie si zdravej chrbtice sa odporúča pravidelné - mesačné cvičenie

Poskytujeme komplexný liečebný systém pre uľavenie od bolestí a regenerácie po úrazoch alebo operáciách.

SpineCenter Martin - rehabilitačné služby

Naše centrum ponúka liečbu a prevenciu porúch pohybového systému, pomocou elektro, foto a mechanoterapeutických pôsobení.

Fyzikálna terapia SpineCenter

Pri dysfunkcii kĺbov, svalov, šliach a svalových obalov (fascií), vám poskytneme v našom centre liečbu pomocou manuálnych ručných techník.

Manuálna terapia SpineCenter

Terapia gastroesophageálneho refluxu SpineCenter Matrin. Liečba pálenia záhy, nevoľnosti a návratu potravy do úst.

Terapia refluxu SpineCenter

Prostredníctvom individuálnej terapie pohybom, poskytujeme diagnostiku, terapiu, ale aj prevenciu porúch pohybového systému.​

Kinezioterapia SpineCenter
Štúdia

Ochabovanie paraspinálnych svalov je významnou príčinou chronickej bolesti chrbta.

Početné štúdie preukázali spojenie medzi fyzickou aktivitou a zdravou chrbticou.

Nedostatok fyzickej aktivity je, naopak, spájaný s užšími lumbálnymi medzistavcovými priestormi, vysokým obsahom paraspinálneho tuku a výskytom chronickej bolesti dolnej časti chrbta.

Štúdie na astronautoch ďalej ukázali, že odľahčenie môže narušiť stabilitu lumbálnej chrbtice. Obezita ako následok vytrvalej fyzickej inaktivity úzko súvisí so zníženou výškou platničiek. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravú chrbticu, je vek. Degenerácia platničiek bola zistená až u takmer 90 % staršej populácie. Náhrada tuku v paraspinálnych svaloch sa zvyšuje s vekom a je progresívnejšia v porovnaní s inými svalmi v ľudskom tele. Preto existuje potreba fyzickej aktivity na udržiavanie a opätovné získanie zdravej chrbtice počas života.

Zdá sa však, že cvičenie samo o sebe nie je riešením. Typ a intenzita fyzickej aktivity môžu byť v skutočnosti rozhodujúcim faktorom. V štúdii MRI, ktorej sa zúčastnili olympijskí špičkoví atléti, vykazovalo 52 % z vyšetrených chrbtíc mierne až závažné ochorenia chrbtice. Ďalej sa u špičkových atlétov preukázala atrofia multifidových svalov, spolu s bolesťou dolnej časti chrbta. Výsledky týchto štúdií naznačujú, že aj jednotlivci, ktorí sú vystavení vysokým a pravidelným dávkam aktivity, sú náchylní na vznik bolesti chrbta a ochorenia chrbtice. Preto môžeme konštatovať, že intervencie pri cvičení by mali byť navrhnuté tak, aby sa zamerali na paraspinálne svaly a najmä na multifidové svaly. Tieto cvičenia môžu efektívne minimalizovať riziko vzniku bolesti chrbta a môžu potenciálne vyliečiť pacientov, ktorí ňou trpia. Na základe týchto poznatkov bola doktorom Alfenom vyvinutá posilňovacia terapia.

V porovnaní s chronickou bolesťou v dolnej časti chrbta existuje menej štúdií o bolestivých stavoch v oblasti krku.

Avšak výsledky týchto štúdií naznačujú, že sa vyskytujú podobné mechanizmy ako tie, ktoré boli opísané pre bolesť dolnej časti chrbta, menovite dekondicionovanie cervikálneho paraspinálneho svalu. Pacienti s chronickou bolesťou krku vykazujú menšiu plochu prierezu (CSA) cervikálneho multifidu a svalu hlavy (semispinalis capitis) polotŕňového výbežku stavca v porovnaní so zdravými jedincami. Zistilo sa, že cervikálna myelopatia sa pravdepodobne spája so zvýšenou tukovou infiltráciou a asymetriou CSA na úrovni pod kompresiou. Dokonca aj pacienti s chronickým hyperextenzným poranením krčnej chrbtice vykazujú atrofie v niekoľkých miestnych svaloch. Cervikálna radikulárna bolesť sa zdá byť spojená s atrofiou dlhého svalu krku (longus colli). Ďalej existuje domnienka, že cervikogénna bolesť hlavy je ovplyvnená atrofiou a tukovou infiltráciou v miestnych svaloch. Môžeme teda konštatovať, že svalové dysbalancie a ochabnutia sa zdajú byť spojené s bolestivými stavmi v oblasti krku. Cvičenie, ktoré je selektívne zamerané na tieto miestne svaly, môže mať pozitívny vplyv na tieto stavy

Početné štúdie preukázali spojenie medzi fyzickou aktivitou a zdravou chrbticou.

Nedostatok fyzickej aktivity je, naopak, spájaný s užšími lumbálnymi medzistavcovými priestormi, vysokým obsahom paraspinálneho tuku a výskytom chronickej bolesti dolnej časti chrbta.

Štúdie na astronautoch ďalej ukázali, že odľahčenie môže narušiť stabilitu lumbálnej chrbtice. Obezita ako následok vytrvalej fyzickej inaktivity úzko súvisí so zníženou výškou platničiek. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravú chrbticu, je vek. Degenerácia platničiek bola zistená až u takmer 90 % staršej populácie. Náhrada tuku v paraspinálnych svaloch sa zvyšuje s vekom a je progresívnejšia v porovnaní s inými svalmi v ľudskom tele. Preto existuje potreba fyzickej aktivity na udržiavanie a opätovné získanie zdravej chrbtice počas života.

Zdá sa však, že cvičenie samo o sebe nie je riešením. Typ a intenzita fyzickej aktivity môžu byť v skutočnosti rozhodujúcim faktorom. V štúdii MRI, ktorej sa zúčastnili olympijskí špičkoví atléti, vykazovalo 52 % z vyšetrených chrbtíc mierne až závažné ochorenia chrbtice.

Ďalej sa u špičkových atlétov preukázala atrofia multifidových svalov, spolu s bolesťou dolnej časti chrbta. Výsledky týchto štúdií naznačujú, že aj jednotlivci, ktorí sú vystavení vysokým a pravidelným dávkam aktivity, sú náchylní na vznik bolesti chrbta a ochorenia chrbtice. Preto môžeme konštatovať, že intervencie pri cvičení by mali byť navrhnuté tak, aby sa zamerali na paraspinálne svaly a najmä na multifidové svaly. Tieto cvičenia môžu efektívne minimalizovať riziko vzniku bolesti chrbta a môžu potenciálne vyliečiť pacientov, ktorí ňou trpia. Na základe týchto poznatkov bola doktorom Alfenom vyvinutá posilňovacia terapia.

Na optimálnu liečbu bolesti chrbta musí byť zaručené špecifické posilňovanie lumbálnych extenzných a paraspinálnych svalov.

Cvičebné programy, ktoré spôsobujú hypertrofiu multifidusových svalov, vedú k zmierneniu bolesti u pacientov s chronickou bolesťou chrbta (30). Selektívne zameranie týchto svalov je náročné, keďže extenzory bedrového kĺbu (gluteus, stehenný zadný sval) môžu prispieť k väčšiemu stupňu momentu svalovej sily a ovplyvniť únavu svalov (2). Na tento účel bolo vyvinutých a v priebehu rokov vylepšovaných niekoľko tréningových zariadení. 

Najlepší klinický výsledok bol dosiahnutý použitím zadržiavacieho systému, kedy je panva stabilizovaná a pacient je usadený do polosediacej pozície, čo je základom pre ILE a ICE doktora Alfena.  Stabilizácia zadnej časti panvy zlepšuje nárast lumbálnych extenzorových svalov počas dynamickej extenzie. Polosediaca pozícia minimalizuje aktivitu bedrových extenzorov a spodných končatín v porovnaní so sediacou pozíciou (38 – 40). S týmito doplnkami sa dá dosiahnuť väčšia únava v oblasti dolnej časti chrbta. Na kvantifikáciu lumbálnej sily je možné spoľahlivo použiť opakované merania izometrickej sily lumbálnej extenzie (41, 42). Pre efektívne posúdenie musia byť splnené nasledujúce požiadavky: stabilizácia panvy, štandardizácia testovacích polôh a korekcia telesnej hmotnosti (42, 43).

Tréningová terapia ICE
Stroj na cervikálne extenzné cvičeniePre posilňovanie paraspinálnych krčných svalov by sa mali uplatňovať tie isté princípy ako pri lumbálnej chrbtici. Aktivita krčných svalov sa zvyšuje prostredníctvom niekoľkých zadržiavacích systémov. Pacienti sú zadržiavaní bezpečnostným pásom, ramenným postrojom a zadržiavacím systémom pre hornú časť trupu, aby sa zabránilo akémukoľvek prídavnému účinku svalovej hmoty trupu počas skúšobného a tréningového postupu. Štúdie ukázali, že cervikálne extenzné cvičenie zlepšuje izomerickú silu a že na kvantifikáciu sa dajú použiť opakované opatrenia. Ako bolo opísané vyššie, je známe, že oslabenie a štrukturálne zmeny v  cervikálnych extenzných hlbokých svaloch sú spojené s bolesťou krku a so súvisiacimi poruchami (48). Špecifické izolované cervikálne extenzné cvičenie dokázalo, že má potenciál na zvýšenie izometrickej sily v krčnej chrtici (49), a preto znižuje bolestivé symptómy (50). Dokonca aj pacienti s migrénami a bolesťami hlavy môžu pozitívne reagovať na túto možnosť liečby.
V štúdii z našej kliniky 88,5 % pacientov hlásilo zlepšenie bolestivých symptómov.
Z vedeckého hľadiska je zjavné, že v porovnaní s akýmkoľvek iným typom cvičenia izolovaný extenzný silový tréning poskytuje nadpriemerné výsledky pre pacientov v rehabilitácii z dôvodu bolesti chrbta

(5). Zdá sa byť dostatočný a efektívny na to, aby priniesol významné a zmysluplné zlepšenie vnímanej bolesti a postihnutia (44, 45). Tento klinický výsledok sa spája so zvýšenou izometrickou silou lumbálnej extenzie (46). V štúdii z našej kliniky 88,5 % pacientov hlásilo zlepšenie bolestivých symptómov. Tieto výsledky sú ohromujúce, keďže vzorka pacientov zahŕňala množstvo pacientov s ťažkými a pokročilými ochoreniami chrbtice. Iba asi 10 % z pacientov, ktorí boli diagnostikovaní inými lekármi ako vyžadujúci operáciu, museli byť napokon operovaní. Tieto zistenia sú podporované nedávnou štúdiou vykonanou Steelom a spolupracovníkmi, v ktorej bolo dokázané, že medzistavcové disky sa môžu zahojiť a zregenerovať s liečebno-posilňujúcou terapiou (47).

Štúdia

Vedecké základy terapie liečby bolesti chrbta DR. Alfena

Medicínska tréningová terapia podľa Dr. Alfen je založená na najnovších vedeckých poznatkoch a neustále sa ďalej rozvíja prostredníctvom vlastných štúdií, ktoré prebiehajú v spolupráci s mnohými univerzitami. V nasledujúcom texte sú uvedené aktuálne vedecké údaje o patogenéze chronickej bolesti chrbta a výsledný vývoj a účinnosť terapie prístrojov Dr. Alfena poukazujú na:

Atrofia a tuková infiltrácia v hlboko uložených autochtónnych chrbtových svaloch sa považujú za hlavnú príčinu chronických problémov s chrbtom a krkom

Veľký počet štúdií teraz jasne preukázal, že hlboko uložené autochtónne chrbtové svaly majú kľúčovú funkciu pri narovnávaní a stabilizácii chrbtice. Oslabenie alebo strata tkaniva (atrofia) týchto svalov predstavuje jednoznačný rizikový faktor pre rozvoj akútnej a chronickej bolesti chrbta. Je dokázané, že cielený tréning týchto svalov znižuje toto riziko a odstraňuje existujúce bolesti.

Morfologické štúdie ukázali, že pacienti s chronickými problémami s chrbtom a krkom majú v porovnaní so zdravými ľuďmi rozpoznateľnú atrofiu autochtónnych svalov a lokálne svalové tukové zásoby [3-6]. Okrem toho je u pacientov s chrbtom často vážne narušená motorická kontrola alebo kontrola týchto svalov. Tieto morfologické a neuromuskulárne zmeny majú za následok narastajúcu stratu stability v oblasti chrbtice, čo podporuje rozvoj herniovaných platničiek a degeneratívne zmeny, ako je spondylartróza a stenózy. Silné autochtónne chrbtové svalstvo je teda preukázané ako nevyhnutné pre zdravý chrbát.

Fyzická aktivita a cvičenie majú len obmedzený účinok v boji proti symptómom

Početné štúdie ukázali, že fyzická nečinnosť má príčinnú súvislosť so vznikom nestability chrbtice, a preto sa priamo podieľa na vzniku bolesti chrbta. Táto asociácia je ešte výraznejšia s pribúdajúcim vekom [10,12]. Cvičenie ako také ako terapeutické opatrenie sa však nezdá byť patentovaným riešením problému. V skutočnosti bolo pozorované, že najmä vrcholoví športovci, ktorí dosahujú špičkový fyzický výkon každý deň a v neposlednom rade aj vďaka tomu majú silné kostrové svalstvo, majú veľmi často slabé autochtónne chrbtové svalstvo, a preto sú často postihnutí chorobami chrbta.

Izolovaný tréning autochtónneho chrbtového svalstva prostredníctvom naťahovacích pohybov chrbta proti odporu s cielenou fixáciou

Výsledky rôznych štúdií teraz veľmi jasne ukazujú, že tréningové programy zamerané na posilnenie hlbokých svalov chrbta môžu eliminovať bolesti chrbta. Vzhľadom na ich primárnu funkciu vzpriamovania a stabilizácie chrbtice sa tieto svaly na rozdiel od kostrových svalov nedajú ľubovoľne sťahovať. Efektívny tréning, ktorý si vyžaduje izoláciu príslušných svalov pri zachovaní vysokej intenzity, je výrazne sťažený. Táto okolnosť je v konečnom dôsledku spôsobená vplyvom iných svalových skupín, ako sú ischiokrurálne extenzory bedrového kĺbu, ktoré z anatomických dôvodov často preberajú hlavnú záťaž pri extenzných pohyboch chrbta.

Na pozadí tohto problému sa v posledných dvoch desaťročiach uskutočnil intenzívny výskum vývoja vhodných tréningových zariadení s cieľom nájsť vhodné riešenie. Podľa porovnávacej štúdie Steele a kolegov by sa najlepšie tréningové efekty na posilnenie autochtónneho chrbtového svalstva dali dosiahnuť pomocou špeciálneho, strojového fixačného systému. Výsledný extenzný pohyb je dosiahnutý takmer výlučne autochtónnymi extenzormi chrbta. Tento systém tvorí základ tréningového programu Dr. Alfen.

Detailne, pri tréningu dolnej časti chrbta vedie dorzálna stabilizácia panvy k zvýšenej aktivácii extenzorov chrbta. Polosed pacienta tiež obmedzuje a výrazne znižuje funkciu extenzorov bedrového kĺbu a iných svalov dolných končatín. Rovnaké princípy platia aj pre cielené posilňovanie autochtónnych krčných svalov. Diferencovaný systém fixačných opatrení tiež zaisťuje maximálne svalové vyčerpanie v oblasti lokálnych extenzorov. Pomocou izometrických silových testov možno ukázať aktuálnu silu chrbta a tým aj potenciálne deficity a nerovnováhy.

Optimálne výsledky a tréning s nízkym rizikom prispôsobený diagnózam pacienta

V dôsledku akútnych ťažkostí alebo rôznych degeneratívnych zmien chrbtice nie je často možné, aby pacienti trénovali v plnom rozsahu pohybu (ROM) a s maximálnou intenzitou. Preto je vhodné najmä na začiatku terapie prispôsobiť rozsah pohybu a tréningové váhy aktuálnym symptómom a základným morfologickým zmenám chrbtice. Je dokázané, že tréning s menšou ROM nemá za následok znížený tréningový stimul. Štúdie ukázali, že tréning s obmedzeným rozsahom pohybu zvyšuje silu extenzie v plnom rozsahu (tj mimo maximálneho rozsahu pohybu).

V dôsledku toho môžu byť tréningové protokoly prispôsobené rôznym diagnózam a symptómom, bez toho, aby sa minimalizoval účinok na autochtónne svaly. Z našich dlhoročných skúseností je správna voľba a rozšírenie rozsahu pohybu v kombinácii s prispôsobeným progresívnym zvyšovaním tréningových váh dôležitou zárukou pre optimálne výsledky terapie. So softvérom Alflexus, ktorý obsahuje predvolené nastavenia pre 240 diagnóz, sme vyvinuli systém, ktorý podporuje terapeuta v optimálnom riadení tréningu nastavením cielených tréningových stimulov a minimalizovaním rizika pre akútnych pacientov.

Frekvencie a intenzity tréningu

Podľa aktuálnych údajov postačujú na dosiahnutie optimálnych výsledkov terapie 1-2 tréningové jednotky týždenne s vysokými intenzitami a tým aj maximálnym svalovým vyčerpaním. Zaujímavé je, že pri vykonávaní viacerých sérií cvikov nebolo možné pozorovať žiadnu pridanú hodnotu, takže stačí jedna séria na tréning s vysokou intenzitou a maximálnym vyčerpaním.

Dôležité je však pri zvyšovaní hmotnosti zaradiť aktuálny stav bolesti a pohody a terapiu začať so submaximálnou intenzitou. Aby sa stav pacienta čo najviac zlepšil a dlhodobo stabilizoval, je potrebná terapia minimálne 18 jednotiek. Ako je však uvedené vyššie, adaptácia na štrukturálne zmeny u každého pacienta je najdôležitejším a v konečnom dôsledku rozhodujúcim faktorom úspešnej rehabilitácie. Pacienti s herniou platničiek by napríklad mali cvičiť inak ako tí s degeneratívnymi zmenami chrbtice.

Systematické metaanalýzy a prehľady preukázali klinickú účinnosť izolovaného tréningu hlbokých chrbtových svalov na stavy chrbta a krku. Podľa štúdií takýto izolačný tréning viedol k veľmi významnému zlepšeniu symptómov a fyzických porúch, vrátane úplného oslobodenia od bolesti. Údaje z novšej práce tiež ukazujú, že herniované platničky sa môžu efektívnejšie regenerovať a udržateľne vyliečiť izolovaným tréningom s vyváženou dávkou záťaže. Úspešnosť liečby bolestí chrbta je o to lepšia, o čo väčší je nárast sily v hlbokých chrbtových svaloch.

Klinické údaje od Dr. Centrum chrbtice Alfen

Klinické údaje z praxe Dr. Alfen ukazuje, že v priemere viac ako 88 % doteraz liečených pacientov hlásilo významné zlepšenie symptómov. Na pozadí jasných chirurgických indikácií pre väčšinu pacientov (napr. v prípade ťažkých herniovaných platničiek alebo stenóz) sú tieto výsledky obzvlášť cenné. Na základe našich dlhoročných skúseností sme preto presvedčení, že minimálne 90 % operácií medzistavcových platničiek sa dá vyhnúť.

V nedávnych štúdiách o účinnosti rôznych klinických obrazov je zrejmé, že dokonca aj pri degeneratívnych ochoreniach, ako je stenóza alebo spondylolistéza miechového kanála, alebo dokonca s herniou platničiek s relatívnymi chirurgickými indikáciami, možno stále dosiahnuť výrazné zlepšenie symptómov v približne 90% pacientov. Zároveň sa ukázalo, že kvalita úľavy od bolesti sa s pribúdajúcim vekom, progresívnou degeneráciou chrbtice a predlžujúcim sa trvaním symptómov mierne znižuje. Pre optimálny úspech liečby by sa preto izolovaný tréning lumbálnych extenzorov mal začleniť do raného priebehu terapie a tiež by sa mal čoraz častejšie používať pri prevencii bolestí chrbta. Ukázala to štúdia trvalej udržateľnosti že s mesačným udržiavacím tréningom po terapii je možné udržať úroveň symptómov aj úroveň sily počas niekoľkých rokov. Štúdia na pacientoch s ťažkosťami v oblasti krčnej chrbtice, ako aj migrénou, závratmi a tinnitom dospela k podobne dobrým klinickým výsledkom.

Výsledky a význam:
Metaanalýza klinickej účinnosti izolovaného tréningu predĺženia bedrového kĺbu u pacientov s chronickou nešpecifickou bolesťou chrbta. Výsledky ukazujú, že táto forma tréningu prináša výrazné zlepšenie bolesti a funkčnosti. Optimálna sa zdá tréningová frekvencia 1-2 jednotky týždenne v plnom alebo obmedzenom rozsahu pohybu. „Koreluje zmena izolovanej funkcie extenzorov bedrového kĺbu s dobrým klinickým výsledkom? Sekundárna analýza údajov o zmene v sile izolovanej extenzie bedrového kĺbu, bolesti a invalidite pri chronickej bolesti dolnej časti chrbta“(Steele et al., Disabil Rehabil, 2018)
Výsledky a relevantnosť:
Štúdia o vzťahu medzi zlepšením bolesti a dosiahnutým prírastkom sily v driekových extenzoroch. Autori zo svojich výsledkov usudzujú, že zníženie bolesti je spôsobené najmä zvýšením sily v autochtónnych extenzoroch bedrového kĺbu. Izolovaný tréning týchto svalov by preto mal byť hlavným cieľom úspešnej terapie chrbta. “Môže špecifická záťaž prostredníctvom cvičenia zabezpečiť hojenie alebo regeneráciu medzistavcovej platničky?”(Steele J a kol., Spine J, 2015)
Výsledky a relevantnosť:
Prehľadný článok o vzťahu medzi špecifickým izolovaným tréningovým zaťažením a regeneráciou disku. Podľa počiatočných laboratórnych štúdií na zvieratách sa zistilo, že tréningové protokoly s vysokými váhami a nízkou tréningovou frekvenciou vedú k regenerácii medzistavcových platničiek. Príliš vysoké frekvencie však môžu mať opačný účinok a spôsobiť trvalé poškodenie medzistavcových platničiek. „Prehľad špecifickosti cvičení určených na kondicionovanie bedrových extenzorov“ [15] (Steele et al., PM R, 2013)
Results & Relevance:
 Prehľadový článok o porovnaní rôznych foriem tréningu a ich účinnosti s ohľadom na cielený tréning autochtónneho chrbtového svalstva. V závere autori zdôrazňujú, že cielený tréning je možný len s vhodnými fixačnými systémami, ktoré znižujú aktivitu pomocných svalov ako sú extenzory bedrového kĺbu.
„Dá sa operácii chrbtice predísť agresívnym posilňovaním? Prospektívna štúdia cervikálnych a lumbálnych pacientov“  (Nelson BW a kol., Arch Phys Med Rehabil, 1999)
Výsledky a relevancia:
Pacienti s chronickou bolesťou krčnej alebo driekovej chrbtice a jasnými chirurgickými indikáciami absolvovali liečebnú tréningovú terapiu s izolovaným posilňovaním bedrových a krčných extenzorov. Viac ako 92 % pacientov sa vďaka tomu dokázalo vyhnúť operácii. „Klinické účinky intenzívneho, špecifického cvičenia na chronickú bolesť dolnej časti chrbta: kontrolovaná štúdia 895 po sebe nasledujúcich pacientov s 1-ročným sledovaním“ (Nelson a kol., Orthopedics, 1995)
Výsledky a relevantnosť:
 Viac ako 76 % liečených pacientov vykazovalo dobré až vynikajúce výsledky. Pacienti vyžarujúci do nôh hlásili zlepšenia podobné tým, ktorí mali izolovanú bolesť chrbta. Po jednom roku si 94 % pacientov dokázalo udržať svoj stav a boli s výsledkom spokojní. „Zmeny izometrickej sily a rozsahu pohybu izolovanej krčnej chrbtice po ôsmich týždňoch klinickej rehabilitácie“  (Highland et al., Spine, 1992)
Výsledky a relevantnosť:
 Pacienti s rôznymi ťažkosťami v oblasti krčnej chrbtice dosiahli významné zlepšenie symptómov pri súčasnom zlepšení ich izometrických hodnôt sily. Výsledky tejto štúdie ukazujú, že táto forma tréningu môže byť použitá aj pri liečbe pacientov s krčnou chrbticou s malým rizikom. „Randomizovaná kontrolovaná štúdia cvičenia s obmedzeným rozsahom pohybu bedrovej extenzie pri chronickej bolesti dolnej časti chrbta“ [25] (Steel a kol., Spine, 2013)
Výsledky a relevantnosť:
 Pacienti cvičili buď s plným rozsahom pohybu, alebo s obmedzeným rozsahom pohybu. Obe skupiny vykazovali vynikajúce klinické výsledky. Medzi skupinami nebol žiadny významný rozdiel. Výsledky tejto štúdie ukazujú, že rozsah pohybu možno prispôsobiť klinickému obrazu bez straty účinnosti.