Medicínska tréningová terapia

Táto terapia je vysokoefektívna a jej účinnosť potvrdzujú výskumy v Európe a USA, plus odborná vedecká štúdia ktorú vypracoval DR. F.M.ALFEN. Pri tejto inovatívnej metóde je pacient 9 týždňov vedený fyzioterapeutom, ktorý sa mu individuálne venuje, sprevádza ho aj pri kontrolných meraniach sily vnútorných svalov chrbtice a pri následnom udržiavaní kondície týchto svalov.

Tréningová terapia krčnej chrbtice

(Intensive Cervicel Extensor)

Pomocou stroja ICE  je možné posilniť krčné chrbtové svaly. Vďaka fixácii hornej časti tela (hrudník, ramenný pás, panvový pás) vzniká špeciálny izolovaný tréningový efekt na vnútornú vrstvu (autochtónne) svaly krku podobne ako pri driekovom stroji.

Tréningová terapia driekovej chrbtice

(Intensive Lumbar Extensor)

Prístroj je určený na špeciálny a izolovaný tréning svalov lumbálna časti chrbta. Vďaka určitým fixačným prvkom  a ďalším ergonomickým špecifikám, ktoré umožňujú individuálne biomechanické prispôsobenie, je možné dosiahnuť izolované posilnenie hlbokého svalstva chrbta.

Od počiatočného vyšetrenia až po konečnú analýzu svalovej funkcie

SPINE CENTER DR. ALFEN

Vstupné vyšetrenie

Osobný rozhovor o vašich fyzických ťažkostiach tvorí začiatok našej liečby.

Osobná terapia

V terapeutickej jednotke sa o vás budú starať individuálne naši fyzioterapeuti.

Udržiavacia terapia

Pre udržanie si zdravej chrbtice je potrebné pravidelné cvičenie - raz za mesiac.

Tréningová terapia

KRČNÁ CHRBTICA

Pomocou stroja ICE (Intensive Cervical Extension machine) je možné posilniť svaly krčnej chrbtice. Vďaka fixácii hornej časti tela (hrudník, ramenný pás, panvový pás) vzniká špeciálny izolovaný tréningový efekt na vnútornú vrstvu (autochtónne) svalov krku podobne ako pri driekovom stroji. Pacient musí opäť vykonávať aktívny predo-zadný pohyb proti mechanickému zaťaženiu hlavou. 

Výsledkom cvičenia je, že lokálna únava cieľových svalov vedie k stimulu a tým k systematickej korigácii cervikálnej časti chrbta. Cieľom je vybudovať svaly a zvýšiť stabilitu. V prvom a poslednom sedení s klientom zisťujeme individuálnu svalovú silu vďaka zahrnutým silovým testom. Toto vysoko vyvinuté meranie umožňuje porovnanie výsledkov pacientov so skupinami zdravých rovesníkov. Z výsledkov analýzy počiatočného stavu dokážeme zvýšiť efektivitu liečby.

Povrchové svaly vieme cvičiť ľahko, stačia nám na to aj cviky, ktoré vieme robiť doma či v telocvični. Pre precvičenie hĺbkového svalstva ho musíme najskôr izolovať. Pri tréningovej terapii Dr. Alfena sa fixáciou drobné vnútorné svaly odizolujú od vonkajších svaly aby sme ich nepoužívali a tak je možné ich precvičiť a spevniť ich. Keď sú tieto svaly dostatočne pevné, znižuje sa tlak na platničky, vďaka čomu sa môžu vysunuté platničky znovu vstrebať a vyschnúť. Rovnako to platí aj pri drobných degeneratívnych zmenách stavcov, ktoré sa o seba obtierajú pre nedostatočnú pevnosť svalov a tak vzniká bolesť. Terapia je teda vhodná pre všetky druhy problémov so svalmi a bolesťami chrbta. Táto terapia rovnako pomáha aj pacientom, ktorý sú po operácii a majú v chrbtici kovové skrutky.

Pre udržanie všetkých svalov v kondícii je potrebné pravidelné cvičenie. Pri hlbokých svaloch chrbtice je to však úplne inak, tieto svaly za bežných okolností nepotrebujú žiadny tréning. Avšak tým že väčšinu času sedíme, čo je hlavný problém, a chrbticu zaťažujeme jednostranne, toto svalstvo postupne chradne. Po istej dobe svaly zoslabnú a tam začína bolesť a spúšťajú sa zmeny na chrbtici. Tréningová terapia vycvičí chrbticu počas osemnástich cvičení v intervale dve cvičenia do týždňa, a potom už stačí jediné cvičenie raz mesačne.

DRIEKOVÁ CHRBTICA

ILE (Intensive Lumbar Extension machine) je určený na špeciálny a izolovaný tréning svalov dolnej časti chrbta. Vďaka určitým fixačným prvkom (pevný popruh, chránič kolien) a ďalším ergonomickým špecifikám, ktoré umožňujú individuálne biomechanické prispôsobenie, je možné dosiahnuť izolované posilnenie svalov vnútornej vrstvy (autochtónne). Cvičenie zahŕňa aktívne predĺženie bedrového kĺbu proti mechanickému odporu. Výsledkom je, že izolovaná únava cieľových svalov vedie k stimulu a tým k systematickej adaptácii. 

Výsledkom cvičenia je, že lokálna únava cieľových svalov vedie k stimulu a tým k systematickej korigácii lumbárnej časti chrbta. Cieľom je vybudovať svaly a zvýšiť stabilitu. V prvom a poslednom sedení s klientom zisťujeme individuálnu svalovú silu vďaka zahrnutým silovým testom. Toto vysoko vyvinuté meranie umožňuje porovnanie výsledkov pacientov so skupinami zdravých rovesníkov. Z výsledkov analýzy počiatočného stavu dokážeme zvýšiť efektivitu liečby.

Povrchové svaly vieme cvičiť ľahko, stačia nám na to aj cviky, ktoré vieme robiť doma či v telocvični. Pre precvičenie hĺbkového svalstva ho musíme najskôr izolovať. Pri tréningovej terapii Dr. Alfena sa fixáciou drobné vnútorné svaly odizolujú od vonkajších svaly aby sme ich nepoužívali a tak je možné ich precvičiť a spevniť ich. Keď sú tieto svaly dostatočne pevné, znižuje sa tlak na platničky, vďaka čomu sa môžu vysunuté platničky znovu vstrebať a vyschnúť. Rovnako to platí aj pri drobných degeneratívnych zmenách stavcov, ktoré sa o seba obtierajú pre nedostatočnú pevnosť svalov a tak vzniká bolesť. Terapia je teda vhodná pre všetky druhy problémov so svalmi a bolesťami chrbta. Táto terapia rovnako pomáha aj pacientom, ktorý sú po operácii a majú v chrbtici kovové skrutky.

Pre udržanie všetkých svalov v kondícii je potrebné pravidelné cvičenie. Pri hlbokých svaloch chrbtice je to však úplne inak, tieto svaly za bežných okolností nepotrebujú žiadny tréning. Avšak tým že väčšinu času sedíme, čo je hlavný problém, a chrbticu zaťažujeme jednostranne, toto svalstvo postupne chradne. Po istej dobe svaly zoslabnú a tam začína bolesť a spúšťajú sa zmeny na chrbtici. Tréningová terapia vycvičí chrbticu počas osemnástich cvičení v intervale dve cvičenia do týždňa, a potom už stačí jediné cvičenie raz mesačne.

Štúdia

Ochabovanie paraspinálnych svalov je významnou príčinou chronickej bolesti chrbta.

Početné štúdie preukázali spojenie medzi fyzickou aktivitou a zdravou chrbticou. Nedostatok fyzickej aktivity je, naopak, spájaný s užšími lumbálnymi medzistavcovými priestormi, vysokým obsahom paraspinálneho tuku a výskytom chronickej bolesti dolnej časti chrbta.

Štúdie na astronautoch ďalej ukázali, že odľahčenie môže narušiť stabilitu lumbálnej chrbtice. Obezita ako následok vytrvalej fyzickej inaktivity úzko súvisí so zníženou výškou platničiek. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje zdravú chrbticu, je vek. Degenerácia platničiek bola zistená až u takmer 90 % staršej populácie. Náhrada tuku v paraspinálnych svaloch sa zvyšuje s vekom a je progresívnejšia v porovnaní s inými svalmi v ľudskom tele. Preto existuje potreba fyzickej aktivity na udržiavanie a opätovné získanie zdravej chrbtice počas života.

Zdá sa však, že cvičenie samo o sebe nie je riešením. Typ a intenzita fyzickej aktivity môžu byť v skutočnosti rozhodujúcim faktorom. V štúdii MRI, ktorej sa zúčastnili olympijskí špičkoví atléti, vykazovalo 52 % z vyšetrených chrbtíc mierne až závažné ochorenia chrbtice. Ďalej sa u špičkových atlétov preukázala atrofia multifidusového svalu, spolu s bolesťou dolnej časti chrbta. Výsledky týchto štúdií naznačujú, že aj jednotlivci, ktorí sú vystavení vysokým a pravidelným dávkam aktivity, sú náchylní na vznik bolesti chrbta a ochorenia chrbtice. Preto môžeme konštatovať, že intervencie pri cvičení by mali byť navrhnuté tak, aby sa zamerali na paraspinálne svaly a najmä na multifidusový sval. Tieto cvičenia môžu efektívne minimalizovať riziko vzniku bolesti chrbta a môžu potenciálne vyliečiť pacientov, ktorí ňou trpia. Na základe týchto poznatkov bola doktorom Alfenom vyvinutá posilňovacia terapia.

V porovnaní s chronickou bolesťou v dolnej časti chrbta existuje menej štúdií o bolestivých stavoch v oblasti krku. Avšak výsledky týchto štúdií naznačujú, že sa vyskytujú podobné mechanizmy ako tie, ktoré boli opísané pre bolesť dolnej časti chrbta, menovite dekondicionovanie cervikálneho paraspinálneho svalu. Pacienti s chronickou bolesťou krku vykazujú menšiu plochu prierezu (CSA) cervikálneho multifidu a svalu hlavy (semispinalis capitis) polotŕňového stavca v porovnaní so zdravými jedincami (31 – 33). Zistilo sa, že cervikálna myelopatia sa pravdepodobne spája so zvýšenou tukovou infiltráciou a asymetriou CSA na úrovni pod kompresiou (34). Dokonca aj pacienti s chronickým hyperextenzným poranením krčnej chrbtice vykazujú atrofie v niekoľkých miestnych svaloch (35). Cervikálna radikulárna bolesť sa zdá byť spojená s atrofiou dlhého svalu krku (longus colli) (36). Ďalej existuje domnienka, že cervikogénna bolesť hlavy je ovplyvnená atrofiou a tukovou infiltráciou v miestnych svaloch (37). Môžeme teda konštatovať, že svalové dysbalancie a ochabnutia sa zdajú byť spojené s bolestivými stavmi v oblasti krku. Cvičenie, ktoré je selektívne zamerané na tieto miestne svaly, môže mať pozitívny vplyv na tieto stavy.

 

Stroj na lumbálnu extenziu
Stroj na lumbálnu extenziu

Ako je jasné z predchádzajúcich odsekov, na optimálnu liečbu bolesti chrbta musí byť zaručené špecifické posilňovanie lumbálnych extenzných a paraspinálnych svalov (1). Cvičebné programy, ktoré spôsobujú hypertrofiu multifidusového svalu, vedú k zmierneniu bolesti u pacientov s chronickou bolesťou chrbta (30). Selektívne zameranie týchto svalov je náročné, keďže extenzory bedrového kĺbu (gluteus, stehenný sval) môžu prispieť k väčšiemu stupňu momentu svalovej sily a ovplyvniť únavu svalov (2). Na tento účel bolo vyvinutých a v priebehu rokov vylepšovaných niekoľko tréningových zariadení. Najlepší klinický výsledok bol dosiahnutý použitím zadržiavacieho systému, kedy je panva stabilizovaná a pacient je usadený do polosediacej pozície, čo je základom pre ILE a ICE doktora Alfena.  Stabilizácia zadnej časti panvy zlepšuje nárast lumbálnych extenzorových svalov počas dynamickej extenzie. Polosediaca pozícia minimalizuje aktivitu bedrových extenzorov a spodných končatín v porovnaní so sediacou pozíciou (38 – 40). S týmito doplnkami sa dá dosiahnuť väčšia únava v oblasti dolnej časti chrbta. Na kvantifikáciu lumbálnej sily je možné spoľahlivo použiť opakované merania izometrickej sily lumbálnej extenzie (41, 42). Pre efektívne posúdenie musia byť splnené nasledujúce požiadavky: stabilizácia panvy, štandardizácia testovacích polôh a korekcia telesnej hmotnosti (42, 43).

Stroj na cervikálne extenzné cvičeniePre posilňovanie paraspinálnych krčných svalov by sa mali uplatňovať tie isté princípy ako pri lumbálnej chrbtici. Aktivita krčných svalov sa zvyšuje prostredníctvom niekoľkých zadržiavacích systémov. Pacienti sú zadržiavaní bezpečnostným pásom, ramenným postrojom a zadržiavacím systémom pre hornú časť trupu, aby sa zabránilo akémukoľvek prídavnému účinku svalovej hmoty trupu počas skúšobného a tréningového postupu. Štúdie ukázali, že cervikálne extenzné cvičenie zlepšuje izomerickú silu a že na kvantifikáciu sa dajú použiť opakované opatrenia. Ako bolo opísané vyššie, je známe, že oslabenie a štrukturálne zmeny v  cervikálnych extenzných hlbokých svaloch sú spojené s bolesťou krku a so súvisiacimi poruchami (48). Špecifické izolované cervikálne extenzné cvičenie dokázalo, že má potenciál na zvýšenie izometrickej sily v krčnej chrtici (49), a preto znižuje bolestivé symptómy (50). Dokonca aj pacienti s migrénami a bolesťami hlavy môžu pozitívne reagovať na túto možnosť liečby.

Z vedeckého hľadiska je zjavné, že v porovnaní s akýmkoľvek iným typom cvičenia izolovaný extenzný silový tréning poskytuje nadpriemerné výsledky pre pacientov v rehabilitácii z dôvodu bolesti chrbta (5). Zdá sa byť dostatočný a efektívny na to, aby priniesol významné a zmysluplné zlepšenie vnímanej bolesti a postihnutia (44, 45). Tento klinický výsledok sa spája so zvýšenou izometrickou silou lumbálnej extenzie (46). V štúdii z našej kliniky 88,5 % pacientov hlásilo zlepšenie bolestivých symptómov. Tieto výsledky sú ohromujúce, keďže vzorka pacientov zahŕňala množstvo pacientov s ťažkými a pokročilými ochoreniami chrbtice. Iba asi 10 % z pacientov, ktorí boli diagnostikovaní inými lekármi ako vyžadujúci operáciu, museli byť napokon operovaní. Tieto zistenia sú podporované nedávnou štúdiou vykonanou Steelom a spolupracovníkmi, v ktorej bolo dokázané, že medzistavcové disky sa môžu zahojiť a zregenerovať s liečebno-posilňujúcou terapiou (47).