Poskytujeme individuálne rehabilitačné cvičenia pre uľavenie od bolestí a rehabilitácie po úrazoch alebo operáciách.

MANUÁLNA TERAPIA

Poskytujeme individuálne rehabilitačné cvičenia pre uľavenie od bolestí a rehabilitácie po úrazoch alebo operáciách.

Pozitívne ovplyvňovanie rovnováhy

Pri riešení  funkčných porúch častí pohybového aparátu ako sú svaly, kĺby a nervy je nevyhnutná aj manuálna terapia. Jej súčasťou je vstupné vyšetrenie, diagnostika poruchy, ale najmä samotná terapia ktorej účinnosť sa overuje prostredníctvom záverečného vyšetrenia. Manuálna terapia v sebe zahŕňa rôzne mobilizačné techniky ošetrenia fascií, svalov a  terapiu spúšťových bodov..

Manuálna terapia SpineCenter Martin

OŠETRENIE FASCIÍ A SVALOV

Všetky svaly, kĺby, kosti a ostatné orgány, obaľuje spojivové tkanivo, takzvaná Fascia. Pri úraze alebo nesprávnom pohybe sa fascia prilepí na sval a tým znemožňuje jeho prirodzený pohyb. Následkom takéhoto prilepenia fascie je bolesť , skrátenie, alebo stuhnutie svalu. Pri ošetrení fascie alebo svalu, sa pracuje s mäkkými tkaniva podobne ako pri klasickej masáži. Nepoužíva sa však masážny olej, alebo iba v minimálnom množstve. Tlak na postihnuté spojivové tkanivo je mierny a neprerušovaný. Následkom takéhoto tlaku sa obal svalu odlepí a tým sa obnoví prirodzený pohyb svalu a bolesť ustúpi.

 • znížiť stres a napätie
 • prekrviť hlavu a tým zlepšiť činnosť mozgu
 • zmierniť až odstrániť bolesti hlavy a migrény, znížiť očný tlak a zlepšiť zrak
 • zmierniť až odstrániť šumenie v ušiach
 • zmierniť až odstrániť bolesti chrbta a upraviť dysbalancie chrbtice a svalov
 • zlepšiť držanie tela a jeho flexibilitu
 • uvoľnia celú chrbticu a následne kĺby
 • upravia krvný tlak a činnosť srdca
 • zlepšia látkovú výmenu
 • zlepšujú stav kostry a svalov pred i po operácii
 • športovcom pomáhajú dosiahnuť lepšie výkony
 • liečia bolesti chrbta, krku, zápal sedacieho nervu a ďalšie
 • skrátené tkanivá, ktoré obmedzujú pohyb alebo spôsobujú nevyrovnanosť tela, kvôli čomu človek začne uprednostňovať a nadužívať jeden bok alebo rameno
 • pocit prílišného tlaku na svaly a kĺby, výsledkom ktorých je až bolesť
 • bolesť v akejkoľvek časti alebo častiach tela, vrátane bolesti hlavy ako aj bolesti chrbta 
 • myofasciálne uvoľňovanie sa osvedčilo aj pri problémoch s:
  • čeľustno-sánkovým, resp. temporo-mandibulárnym kĺbom (skratka TMK),
  • pri syndróme karpálneho tunela,
  • fibromyalgii alebo i
  • migrénach.
 • pôsobenie v oblasti otvorených rán
 • pri poškodení pokožky
 • pri ekzémoch a vyrážkach
 • krvácavé stavy žalúdočné
 • vredy, ako i krvácanie do žalúdka
 • akútne stavy mozgovej porážky
 • vysoký očný tlak
 • trombóza
 • infekčné choroby
 • lymfedém
 • opuchy všetkého druhu
 • všetky akútne zápaly
 • zvýšená teplota
 • zhubný nádor
 • akútne problémy krvného obehu
 • aneuryzma
 • akútny zápal kĺbov
 • práve sa hojaca zlomenina
 • pokročilá osteoporóza
 • pokročilá cukrovka
 • pri pokročilej osteoporóze
 • po čerstvej operácii chrbtice (až po pol roku)
 • pri horúčkovitých akútnych stavoch, zápaloch
 • počas menštruácie a šestonedelia
 • pri akútnom onkologickom ochorení
 •  
Ošetrenie fascií a svalov SpineCenter

MOBILIZAČNÉ TECHNIKY

Kĺbová mobilizácia je manuálna technika na postupné zväčšovanie rozsahu pohybu v kĺbe a prinavrátenie plného funkčného rozsahu pohyblivosti. Vykonáva sa jemnými opakovanými nenásilnými pohybmi medzi jednotlivými kĺbovými plochami do momentu uvoľnenia. Cieľom týchto techník je vytvoriť čo najlepšie podmienky pre postupnú obnovu poškodenej funkcie a tým odstrániť pohybové obmedzenia, teda funkčnú blokádu pohybového aparátu. Môže byť vykonávaná na všetkých kĺboch tela. Jeden z efektívnejších spôsobov mobilizácie je trakcia. Ide o nešpecifickú mobilizáciu ťahom v osi chrbtice alebo končatín.

 • obnova pohyblivosti kĺbu, segmentov chrbtice
 • reflexné uvoľnenie napätia okolitých tkanív
 • prekrvenie postihnutého segmentu
 • zlepšenie výživy kĺbu
 • rýchlejšia rekonvalescencia
 • bolesti kĺbov, chrbtice
 • obmedzenie rozsahu pohybu
 • funkčné poruchy, blokády
 • stuhnutosť, zväčšené napätie
 • akútne zápaly
 • infekčné ochorenia
 • horúčkovité stavy
 • tehotenstvo, masáže vykonávané s určitými obmedzeniami
 • nádorové chorenia
 • krvácavé ochorenia
 • vyšší stupeň osteoporózy

TERAPIA TRIGGERPOINTOV

Trigger pointy (TrPs) sú jedným z najčastejších prejavov poruchy funkcie pohybovej sústavy. Sú to takzvané spúšťové body, kedy vo svale dochádza k zmenám, ktoré sú často vlastným zdrojom bolesti. Už z názvu je možné  vyčítať, že majú schopnosť prenášať bolesť aj do vzdialenejších miest. Môžeme ich prirovnať k tuhému, citlivému, presne ohraničenému bolestivému uzlíku vo svalovom snopci. Pri vyšetrení pozorujeme lokálny svalový zášklb, svalový spazmus, ktorý je normálnou odpoveďou na preťaženie jednotlivej časti, ale taktiež aj na nedostatok pohybu, zlé držanie tela alebo stres. Ide o náhlu kontrakciu (sťah) jedného alebo viacerých svalov. Terapia TrPs spočíva v aplikácii sústredeného tlaku smerom na vypalpovaný (vyhmataný) spúšťový bod. Tento tlak je vyvíjaný v pomerne dlhom intervale s následným uvoľnením daného bodu a ústupom príznakov.

 • zmiernenie bolesti
 • uvoľnenie napätia
 • zväčšenie pohyblivosti
 • prekrvenie postihnutých svalov
 • obnova poškodenej funkcie
 • zlepšenie metabolizmu v tkanive
 • podpora výmeny látok vo svale
 • bolesti hlavy, migrenózne bolesti
 • bolesti krku a čeľuste
 • bolesti chrbta a šije
 • pálenie a bolesť medzi lopatkami
 • bolesti hrudníka
 • stuhnuté ramená
 • tenisový lakeť
 • achillova šľacha
 • svalová bolesť a stuhnutosť kĺbov
 • bolesti bedier
 • komplikácie pri poúrazových bolestiach
 • pôsobenie v oblasti otvorených rán
 • pri poškodení pokožky
 • pri ekzémoch ako i vyrážkach vkrvácavé stavy žalúdočné
 • vredy, krvácanie do žalúdka
 • akútne stavy mozgovej porážky
 • vysoký očný tlak
 • trombóza
 • infekčné choroby
 • lymfedém
 • opuchy všetkého druhu
 • všetky akútne zápaly
 • zvýšená teplota
 • zhubný nádor
 • akútne problémy krvného obehu
 • aneuryzma
 • akútny zápal kĺbov
 • čerstvá zlomenina
 • pokročilá osteoporóza
 • pokročilá cukrovka

Terapia gastroesophageálneho refluxu SpineCenter Matrin

gastroesophageálny reflux

Terapia refluxu

pálenie záhy, nevoľnosť a návrat potravy do úst

Gastroezofageálna refluxová choroba (GERD) je dlhodobo prebiehajúci stav, kedy sa pravidelne vracajú žalúdočné kyseliny do pažeráka (ezofágus). Tomuto návratu hovoríme reflux. Hlavným prejavom GERD je pálenie záhy, nevoľnosť a návrat potravy do úst. Príznaky sa objavujú hlavne po uložení sa a počas noci, čím narúšajú spánkový režim človeka. Pri dlhotrvajúcom neliečenom priebehu, okrem iného prispieva k zvýšenému riziku rakoviny pažeráka.

DNS terapia v SpineCenter Matrin

DYNAMICKÁ
NEUROMUSKULÁRNA
STABILIZÁCIA

Mobilizácie rebier podľa Mojžišovej SpineCenter

stavy po úrazoch a operáciách
bolestivé svalové spazmy chrbtice
bolesti pri vysunutých platničkách
artróza veľkých a malých kĺbov

Motorika ako vonkajší prejav motorických funkcií centrálneho nervového systému (CNS) v sebe odráža všetky informácie spracované centrálnym nervovým systémom. Terapeut tak využíva DNS ako informačné rozhranie, z ktorého dokáže diagnostikovať poruchy.

Mobilizácie rebier podľa Mojžišovej SpineCenter

SpineCenter Martin

Poskytované rehabilitačné služby a metódy

Fyzikálna - prístrojová terapia

V našom centre ponúkame liečbu a prevenciu porúch pohybového systému, pomocou elektro, foto a mechanoterapeutických pôsobení.

Manuálna terapia

Pri dysfunkcii kĺbov, svalov, šliach a svalových obalov (fascií), poskytneme liečbu pomocou manuálnych ručných techník.

Kinezioterapia

Prostredníctvom individuálnej terapie pohybom, poskytujeme diagnostiku, terapiu, ale aj prevenciu porúch pohybového systému.

Doplnkové terapie a služby

Okrem špecializovaných terapií a postupov poskytujeme v SpineCenter Martin aj doplnkové techniky a služby.